Poniedziałek 04.07.202218:00  Za konających i dusze w czyśćcu cierpiące ( od Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym)
Wtorek 05.07.2022  7:00 + Krystyna Sekuła (od Danuty Długosz)
Środa 06.07.2022  18:00+ Wiesław Pyc
I Czwartek 07.07.2022  18:00+ Stanisław  33 r. śmierci i Władysława (f) Wlezień
Piątek 08.07.202218:00 + Marian Kawa (od siostry Janiny z rodziną)
Sobota 09.07.20228:00   + Cecylia Śledziona – tydzień po śmierci
NIEDZIELA XV NZ 10.07.20227:30
10:30
15:00
Za parafian
+ Helena i Ludwik Kiebała
+ Edward Ziajor 4 r. śmierci

do użytku wewnętrznego