Św. Andrzej Bobola (1591-1657) to męczennik, patron Polski i Warszawy, jezuita. Urodził się w Strachocinie k. Sanoka w rodzinie szlacheckiej herbu Leliwa. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1611 r. w Wilnie, gdzie studiował teologię i filozofię. Na kapłana został wyświęcony w 1622 r., a profesję zakonną złożył dopiero po ośmiu latach i został superiorem w Bobrujsku na Białorusi. W międzyczasie pracował jako spowiednik i kaznodzieja, duszpasterz więzienny oraz w przytułkach w Nieświeżu i przy kościele św. Kazimierza w Wilnie.

W 1642 r. wyjechał do Pińska, gdzie gorliwie pracował nad pojednaniem prawosławnych z kościołem rzymsko–katolickim, przez co nazywano go „duszochwatem”. Jego działalność wzbudziła wielki sprzeciw zarówno wśród prawosławnych, jak i wśród kozaków wrogo nastawionych do jezuitów, a w szczególności do Polaków.

W maju 1657 r. grupa kozaków napadła na Janów Poleski i dokonała rzezi katolików i żydów. Odszukali oni także o. Andrzeja i w okrutny sposób przywlekli do Janowa. Na rynku bestialsko zamordowali jezuitę, poddając go najokrutniejszym torturom. Kult męczennika zaczął się szybko szerzyć, liczne cuda działy się za przyczyną o. Andrzeja.

Niezwykła jest historia relikwii męczennika. Andrzej Bobola został wraz 48 zamordowanymi zakonnikami pochowany w krypcie kościoła jezuickiego w Pińsku. Dopiero w 1702 r. jego ciało zostało odnalezione – nietknięte rozkładem i ze wszystkimi oznakami tortur – po ukazaniu się o. Andrzeja Cyprianowi Godebskiemu, rektorowi kolegium jezuickiego. W 1808 r. relikwie męczennika przewieziono do Połocka, gdzie pozostały do 1922 r.

Rozbiory Polski i kasata zakonu (1773) opóźniły proces beatyfikacji, dokonał jej w 1853 r. papież Pius IX. Relikwie bł. Andrzeja stały się celem ataków władzy radzieckiej, bolszewicy postanowili bowiem pokazać wiernym, że są oszukiwani w kościele. Zwłoki rozebrano z szat i wystawiono na widok publiczny, a następnie przewieziono do Moskwy, do muzeum higieny. Relikwie zwrócone zostały dopiero 1924 r. w zamian za zboże przekazane z Rzymu dla umęczonych głodem Rosjan. Ciało Andrzeja Boboli spoczęło w rzymskim kościele jezuickim II Gesu. Kanonizacja odbyła się w Rzymie 17 kwietnia 1938 r. za pontyfikatu Piusa XI. Po kanonizacji relikwie świętego sprowadzono do Polski w triumfalnym pochodzie i złożono w Warszawie w kościele oo. Jezuitów. 16 maja 2002 r. św. Andrzej ogłoszony został czwartym patronem Polski. Święto patronalne przypada 16 maja.

Comments are closed.