CHRZEST   

.           Odpowiednio wcześniej należy zgłosić dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej /najmniej dwa tygodnie/.  W kancelarii należy przedłożyć:

  • akt  urodzenia USC,
  • dane personalne chrzestnych (dokładny adres zamieszkania),
  • przed chrztem rodzice chrzestni (będący spoza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii zamieszkania o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

chrzestny

KKK 874

„ jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma spełniać”

  • ukończony 16 rok życia,
  • przyjęty sakrament bierzmowania,
  • katolik, który żyje zgodnie z wszystkimi przykazaniami Bożymi i nauką Pana Jezusa,
  • uczestniczy w niedziele i święta we Mszy Świętej i systematycznie przystępują do spowiedzi i Komunii św.

BIERZMOWANIE

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej uzdalnia chrześcijanina do odważnego wyznawania wiary świadczenia o niej i stawania w jej obronienie, gdy pojawi się taka konieczność.

KKK1285

      „ Należy zatem wyjaśnić wiernym, ze przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze doskonalej wiążą się z Kościołem i obdarzeni są szczególną mocą Ducha Świętego, i w ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkami oraz jej obrony”

Sakrament bierzmowania przyjmują ludzie młodzi po odpowiednim przygotowaniu. Rozpoczyna się ono na początku września 1 teap, uczniowie klas VII przez zapisanie się i uroczysty obrzęd stają się kandydatami do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Mają obowiązek uczestnictwa w nabożeństwach: Miłosierdzia Bożego- III piątek, Różańcowe, Majówki itp.;  

We wrześniu rozpoczyna się bezpośrednia formacja przygotowująca do przyjęcia tego sakramentu klasy VIII. Przez rok przygotowują się, aby na wiosnę roku z rąk Księdza Biskupa otrzymać umocnienie Duchem Świętym.

Istotnymi elementami twej formacji jest udział w katechezach przy własnej parafii, w nabożeństwach okolicznościowych, podjęcie praktyki spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca , udział Isobotach,zaangażowanie w katechezę szkolną, udział w rekolekcjach szkolnych, aktywne włączanie się w życie Kościoła.

KKK 890

            „ rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie mają troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego przyjęcia w odpowiednim czasie do niego przystąpili”

Świadek bierzmowania musi spełniać takie same warunki jak w przypadku chrzestnego.

SAKRAMENT POKUTY

Do sakramentu pokuty można przystąpić:

w tygodniu pół godziny przed Mszą św.

w niedzielę i święta pół godziny przed  Mszą św.

w pierwszy czwartek od godz.. 1715 / miesiące X-  III /

                                        od godz. 1615/ miesiące IV- IX /

w pierwszy piątek miesiąca od godz.1645/ miesiące X-  III /

                                            od godz.1545/ miesiące IV- IX /

EUCHARYSTIA

            KKK 1322

    „Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez Chrzest zostali wyniesieni do królewskiego kapłaństwa, a przez Bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana”

Porządek Mszy św. patrz: Parafia-NABOŻEŃSTWA

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

            Przyjęcie Komunii świętej i namaszczenie świętym olejem jest dla chorego umocnieniem i ratunkiem. Sakrament Namaszczenia może przyjąć każdy chory, jeśli choroba zagraża jego życiu, jest długotrwała lub jeśli ochrzczony jest w podeszłym wieku. Zwyczajnie jest udzielany w domu chorego w każdym czasie. Choremu w miarę możliwości należy uświadomić konieczność przyjścia kapłana i cel tych odwiedzin

Należy przygotować mieszkanie; na stole nakrytym białym obrusem należy postawić krzyż świece, wodę święconą, na talerzyku odrobinę waty lub innego środka higienicznego.

W każdą pierwszą piątek miesiąca kapłan odwiedza chorych w domach, zanosząc Komunię świętą (chorych zgłaszają rodziny  w zakrystii i kancelarii parafialnej).

KAPŁAŃSTWO

            KKK  1551

               ” …..Kapłaństwo jest całkowicie skierowane  ku Chrystusowi i ludziom. Zależy całkowicie od Chrystusa i Jego jedynego kapłaństwa zostało ustanowione dla ludzi i wspólnoty Kościoła…”

MAŁŻEŃSTWO

Sakrament Małżeństwa udzielany jest zazwyczaj w soboty. Kandydaci do sakramentu małżeństwa powinni :

– ukończyć 18 lat życia

– ukończyć  katechezy przedmałżeńskie (tzw. kurs)

– uczestniczyć w 3 katechezach przedślubnych,

– powinni na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa zgłosić się w kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami: dowód osobisty, aktualna metryka chrztu, świadectwo bierzmowania, świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej ,kończące świadectwa katechezy szkolnej z poszczególnych szkół oraz znajomość podstawowych prawd wiary.

fotografowanie i filmowanie

            Fotograf i kamerzysta musi posiadać zaświadczenie o ukończonym kursie dla fotografów i kamerzystów liturgicznych. 

Fotografowanie i filmowanie należy uzgodnić z duszpasterzem.

muzyka liturgiczna

            Za muzykę odpowiedzialny jest organista, Zbigniew Sroka. Instrumentaliści oraz wokaliści śpiewający podczas ślubu muszą być uzgodnieni z organistą, a repertuar przez nich wykonywany, podany przynajmniej tydzień przed planowanym ślubem. Instrumentalnie można wykonywać utwory religijne, adekwatne do danej części Mszy Świętej, natomiast wokalnie można wykonywać tylko pieśni znajdujące się w zatwierdzonych śpiewnikach. Zabrania się wykonywania w ramach liturgii piosenek religijnych, których muzyka często posiada charakter świecki. Wszystkie zaś udziwnienia, szukanie poklasku i oryginalności, wykonywanie utworów nieliturgicznych – świeckich są zakazane (np. zarówno Hallelujah Leonarda Cohena, jak i polskie przeróbki, Kiedy fale mórz, Friedrich Händel – Lascia Ch’io Pianga).  Ave Maria oraz inne pieśni maryjne mogą być wykonane po błogosławieństwie, podczas modlitwy Młodej Pary przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Comments are closed.