Ks. Jacek Cierpich

 Urodził się 27 III 1962 r. w Tarnowie . Pochodzi z parafii  p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Tarnowie  (Mościce). W latach 1982-1988 przygotowywał  się do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w  Tarnowie.  Dnia 12 VI 1988 r. ks. abp Jerzy Ablewicz udzielił mu święceń  kapłańskich. Posługę wikariusza pełnił w parafiach: p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Borku Wielkim  (1988-1990),p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowach Tuszowskich (1990-1992), p.w. Św. Józefa w Skołyszynie (1992-1995), p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie (1995-2002), W tym czasie był rejowym Moderatorem ( rejon rzeszowski) Ruchu Światło- Zycie (1995-2002), przewodnikiem grupy św. Jana z Dukli Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę (1995-2002),asystent diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Diecezji Rzeszowskiej (1995-2002). Jako proboszcz posługiwał w parafiach: p.w. św. Onufrego w Łące (2002-2011), p.w. św. Katarzyny w Gogołowie (2011-2016). W dniu 23 VIII 2016 mianowany proboszczem parafii p.w. św. Andrzeja Boboli w Nawsiu.


Ks. Marek Marchut

Urodził się 21 X 1965 r. w Sędziszowie Młp. Pochodzi z parafii  Kamionka k.   Sędziszowa Młp. W latach 1986-1992 przygotowywał  się do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.  Dnia 30 V 1992 r. ks. bp Józef Życiński udzielił mu święceń  kapłańskich. Posługę duszpasterską pełnił w parafiach: Przybyszówka  (1992-1994), Biecz (1994-1997), Czudec (1997-2000), Rzeszów –  Podwyższenia Krzyża Świętego (2000-2005), Jasło – Św. Stanisława  B.M. w Jaśle (2005-2009). Opiekował się Ruchem Światło – Życie  i był jego Rejonowym duszpasterzem. Od  2006 r. pełnił funkcję  przewodnika Grupy św. Maksymiliana w Pieszej Pielgrzymce  Rzeszowskiej na Jasną Górę. Od dnia 23 VIII 2009 do 22 VIII 2016 r.pełnił funkcję proboszcza parafii w Nawsiu. 23 VIII 2016 mianowany proboszczem parafii w Cieklinie.


Ks. Ryszard Miśniak

Urodził się 17 III 1957 r. w Dynowie. Ks. Ryszard ukończył Szkołę  Podstawową w  Śliwnicy oraz w latach 1972-1976 Liceum  Ogólnokształcące w Dubiecku. W 1977 r.  wstąpił do Wyższego  Seminarium Duchownego w Przemyślu, które ukończył przyjąwszy    święcenia kapłańskie z rąk J.E. ks. bpa Ignacego Tokarczuka dnia 29  VI 1983 r. W tym  samym roku obronił pracę magisterską pt. Wpływ  budowy kościoła w Hucie Brzeskiej  na poziom pobożności, napisaną  pod kierunkiem ks. dra Kazimierza Bełcha. W 1995 r.  ks. Ryszard  obronił na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w  Krakowie pracę licencjacką pt. Teologiczny wymiar kazań ks. Jana  Bazana (1905-1980),  napisaną pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Edwarda Stańka.
Po święceniach kapłańskich ks. Ryszard pracował jako wikariusz na następujących placówkach: Dukla (1983-1986), Stalowa Wola (1986-1988), Białobrzegi (1988-1990), Nienadówka (1990-1992), Krasne (1992-1993), Gwoźnica (1993-1995).
W 1995 r. ks. Ryszard został proboszczem parafii w Gwoźnicy Górnej, w której pracował do 2002 r. Wtedy został zamianowany proboszczem parafii w Medyni Głogowskiej. Funkcję proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Nawsiu pełnił w latach 2002-2009. Od  23 VIII 2009 r. został proboszczem w Trzebownisku.


Ks. Marek Kiełbasa

Urodził się 27 VI 1958 r. w Zakliczynie. Drogę ku kapłaństwu  rozpoczął w 1977 r. w  Wyższym Seminarium Duchownym w  Tarnowie. Dnia 22 V 1983 r. przyjął święcenia  kapłańskie przez  posługę bpa Jerzego Ablewicza. Po święceniach pracował jako  wikariusz w następujących parafiach: Cmolas (1983-1987), Gorlice –  Narodzenia  Najświętszej Maryi Panny (1987-1992) oraz Strzyżów  (1992-1994). W 1994 r. został  skierowany do pracy w parafii  Nawsie jako proboszcz. Pracował tam do 2002 r. Dnia  16 XI 2002  r. ks. Marek Kiełbasa został mianowany proboszczem w parafii pw.  św.  Wawrzyńca w Malawie.


Ks. Stanisław Kos

Urodził się 24 IV 1947 r. w Dulczy Małej. Po ukończeniu Liceum  Ogólnokształcącego  wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego  w Tarnowie, w którym odbywał  formację na drodze do kapłaństwa  w latach 1966-1974. W czasie formacji  seminaryjnej przebywał  dwa lata w wojsku. Ks. Stanisław Kos obronił pracę  magisterską pt.  Rozszerzalność Kościoła w nauce Jana Chryzostoma. Zwieńczeniem  formacji seminaryjnej były święcenia kapłańskie, których ks.  Stanisławowi udzielił 2  VI 1974 r. w Tarnowie J.E. ks. bp Jerzy  Ablewicz. Pierwszą placówką ks. Stanisława  był Gromnik, w którym  pracował w latach 1974-1978 jako duszpasterz dekanalny  młodzieży oraz katecheta. Następnie w latach 1978-1982 ks. Stanisław Kos  posługiwał w parafii Sędziszów Małopolski również podejmując funkcję  dekanalnego duszpasterza młodzieży oraz założyciela i opiekuna Klubu Inteligencji  Katolickiej. Ks. Stanisław prowadził także grupę teatralną, scholę, Grupę Apostolską  Młodzieży, a także sprawował duchową opiekę nad Oazą Dzieci Maryi i podejmował funkcję katechety. Jednocześnie ks. Stanisław zajmował się budową kaplicy w Boreczku. Kolejną placówką, na której ks. Stanisław pracował była parafia w Wielopolu Skrzyńskim, gdzie przebywał od 1982 do 1983 r. W tym samym czasie podejmował funkcję rektora kaplicy w Nawsiu. Od 1983 r. został mianowany proboszczem w Nawsiu, gdzie zasłużył się m.in. budową kościoła parafialnego. W Nawsiu ks. Stanisław pracował również jako katecheta w miejscowej szkole oraz opiekował się wszystkimi istniejącymi grupami w parafii, które tworzył od podstaw. Podobnie jak w Sędziszowie prowadził grupę teatralną liczącą ok. 20 osób, z którą wystawił 29 różnych sztuk teatralnych. Następnie w latach 1994-1995 pełnił funkcję proboszcza w pw. św. Michała Archanioła w Witkowicach koło Ropczyc. Od 1995 r. posługiwał jako proboszcz w parafii Krzywa Wieś – Podlesie. Zmarł w niedzielę Dobrego Pasterza 3 V 2009 r. Pochowany został na cmentarzu w Krzywej Wsi-Podlesiu.

Comments are closed.