Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Nawsiu została erygowana dnia 6 maja 1983 r. dekretem ks. bpa Jerzego Ablewicza – Ordynariusza Tarnowskiego.

Wieś istnieje od XVII w. Brak jednak danych o początkach. Nazwa Nawsie pojawiła się dopiero w 1772 r. Do czasu utworzenia parafii w Nawsiu w 1983 r. mieszkańcy korzystali z posługi duszpasterskiej kapłanów z Wielopola Skrzyńskiego. W latach 70. XX wieku pojawiły się jednak propozycje utworzenia samodzielnej parafii w Nawsiu i w konsekwencji wybudowanie własnego kościoła parafialnego. Pierwsze kroki ku temu poczyniono w 1972 r., kiedy pod kierunkiem ks. Franciszka Motyki – wikariusza z Wielopola przystąpiono do budowy kaplicy katechetyczno-kultowej.

Ze względu na niesprzyjający czas budowano tę kaplicę jako prywatny dom Tomasza Łuszcza. Pomimo trzykrotnego przerywania prac przez władze, nauczanie religii rozpoczęto w tym budynku już w 1977 r. W kaplicy tej mieściła się także pierwsza plebania. Odprawianie Mszy św. w niedzielę i święta w kaplicy rozpoczęto w 1980 r. Już w 1982 r. rektorem kaplicy został ks. Stanisław Kos, wikariusz z Wielopola Skrzyńskiego, który podjął starania o utworzenie parafii i budowę kościoła.

Podczas pierwszego odpustu, dnia 15 maja 1983 r. ks. Julian Śmietana, proboszcz z Wielopola Skrzyńskiego odczytał akt erekcyjny parafii oraz nominację pierwszego proboszcza, którym został ks. Stanisław Kos.

Dzięki ofiarności nawsian udało się przygotować plac pod budowę kościoła. Dnia 10 VII 1983 r. ks. bp Jerzy Ablewicz poświęcił plac pod budowę kościoła. Budowa dzięki zaradności ks. S. Kosa i zaangażowania parafian szła bardzo dobrze. Dnia 19 V 1986 r. podczas wizyty ks. bpa Władysława Bobowskiego dokonano wmurowania kamienia węgielnego poświęconego przez Jana Pawła II na Błoniach Krakowskich 22 VI 1983 r. Wmurowano także relikwie Ziemi z Katakumb św. Kaliksta w Rzymie. W następnym roku, dnia 27 IX 1987, bp J. Ablewicz ofiarował dla parafii relikwie bł. Karoliny Kózkówny.

Uroczystym zwieńczeniem wysiłków parafian z Nawsia przy budowie kościoła było jego poświęcenie, które miało miejsce 14 VI 1992 r. Należy zaznaczyć, że kościół w Nawsiu był poświęcony jako pierwszy w nowej Diecezji Rzeszowskiej, przez bpa Kazimierza Górnego, pierwszego Ordynariusza Rzeszowskiego.

Kościół zbudowany jest na planie krzyża greckiego według projektu inż. Władysława Boczkaja z Rzeszowa. Świątynia jest jednonawowa z boczną kaplicą po prawej stronie. Po przeciwnej stronie kaplicy znajdują się dwie zakrystie. Kościół posiada także przestronny chór. Krzyż w prezbiterium, jak również drzwi wejściowe, chrzcielnica i wiele innych drewnianych elementów jest autorstwa miejscowego artysty rzeźbiarza Władysława Kuta.

Od początku istnienia parafii mieszkanie proboszcza mieściło się w kaplicy. Dopiero w maju 1997 r. ks. Marek Kiełbasa podjął się budowy plebanii w pobliżu kościoła. Budynek ukończono końcem października 1999 r. W 2004 r. wykonano elewację budynku plebanii oraz budynku pomocniczego, wybudowanego w 1998 r.

Wraz z powstaniem parafii podjęto starania o cmentarz. Po ofiarowaniu pola na ten cel oraz wykonaniu badań geologicznych plac pod budowę cmentarza poświęcił dnia 21 X 1984 r. ks. dr Adam Nowak z Tarnowa.

Przez okres 25 lat istnienia parafia miała pięciu proboszczów: ks. Stanisława Kosa (1983-1994), ks. Marka Kiełbasę (1994-2002), ks. Ryszarda Miśniaka (2002-2009), ks. Marka Marchuta (od 2009 -2016) oraz ks. Jacka Cierpicha (od 2016 roku).

Comments are closed.