Kapliczki przydrożne, figury i krzyże wpisały się bardzo wyraźnie nie tylko w krajobraz polskiej wsi, ale również zaznaczają swoją obecność w miastach. Wszystkie te obiekty, które mają wymiar sakralny są wyrazem ducha polskiego narodu, prostej wiary w Boga, świadczą również o historii danego narodu.

Na terenie parafii w Nawsiu znajduje się stosunkowo dużo obiektów tego typu. Wszystkich kapliczek, krzyży i figur przydrożnych jest 32.

Kapliczki przydrożne, figury i krzyże wpisały się bardzo wyraźnie nie tylko w krajobraz polskiej wsi, ale również zaznaczają swoją obecność w miastach. Wszystkie te obiekty, które mają wymiar sakralny są wyrazem ducha polskiego narodu, prostej wiary w Boga, świadczą również o historii danego narodu.

Na terenie parafii w Nawsiu znajduje się stosunkowo dużo obiektów tego typu. Wszystkich kapliczek, krzyży i figur przydrożnych jest 32.

Krzyże

Kapliczki:

Comments are closed.