1. Poświęcone opłatki na stół wigilijny, świece CARITAS
  2. Poniedziałek po Mszy św. zbiórka ministrantów.
  3. Środa od 1400 do 1700 spowiedź adwentowa z przerwą 1515-1545.
  4. IV Niedziela Adwentu    Msze św. o godz. 730 i 1030. W godzinach wieczornych Wieczerza Wigilijna zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę. Niech to będzie okazja do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Rozpocznijmy od wspólnej modlitwy, lektury fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela Świata (Łk 2,1-14), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Pod żadnym pozorem nie podajmy na wigilijny stół alkoholu tradycyjnie zachowajmy  wstrzemięźliwość od potraw mięsnych. 2400 Pasterka.
  5. Poniedziałek UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO, Msze św. o godz. 900 i 1100.   
  6. Wtorek Święto Świętego Szczepana porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Składka na Instytut Teologiczno-Pastoralny w Rzeszowie.                                                                              
  7. Bóg zapłać za 18 wpłat  na  ogrzewanie .
  8. Prasa katolicka: Niedziela z artykułami: Biblijny ideał kobiety oraz Dzięki niemu czuję, że żyję  ; Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.
  9. Bóg zapłać za troskę o porządek w świątyni . W sobota proszę panie: Ewelina Szczepkowicz, Józefa Mucha, Marta Marciniec, Małgorzata Bykowska, Danuta Stasik, Zenona Chmiel oraz panów Krzysztof Jajko, Jerzy Mucha.

do użytku wewnętrznego