1. Środa nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
  2. Piątek święto św. Marii Magdaleny.
  3. Sobota święto św. Brygidy, patronki Europy.
  4. Po Mszach św. w niedzielę poświęcenie pojazdów połączone ze zbiórką do puszek na zakup środków komunikacji dla misjonarzy.
  5. Zmarł ks. prałat Stanisław Saletnik. Pogrzeb 19.07.2022 o godzinie 15:00 w kościele parafialnym w Wielopolu Skrzyńskim. Polecajmy w modlitwie Bożemu miłosierdziu.
  6. Prasa katolicka: Niedziela z artykułami: Miłość, która stawia granice mówi o budowaniu relacji z dzieckiem, oraz Błogosławiona Niewiasta;  Gość Niedzielny z artykułami: Dylemat św. Józefa mówi o Józefie, który potrzebował czasu, aby zrozumieć, że jego życie wpisuje się w tajemniczy plan Boga, oraz Nie o pieniądze tu chodzi.
  7. Bóg zapłać za troskę o porządek w świątyni. W sobotę proszę panie: Szymańska Renata, Chmiel Sylwia, Kozioł Elżbieta oraz pan Śledziona Lesław.

do użytku wewnętrznego