Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Nawsiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Historia Parafii

Email Drukuj PDFZe względu na niesprzyjający czas budowano tę kaplicę jako prywatny dom Tomasza Łuszcza. Pomimo trzykrotnego przerywania prac przez władze, nauczanie religii rozpoczęto w tym budynku już w 1977 r. W kaplicy tej mieściła się także pierwsza plebania. Odprawianie Mszy św. w niedzielę i święta w kaplicy rozpoczęto w 1980 r. Już w 1982 r. rektorem kaplicy został ks. Stanisław Kos, wikariusz z Wielopola Skrzyńskiego, który podjął starania o utworzenie parafii i budowę kościoła.

Podczas pierwszego odpustu, dnia 15 maja 1983 r. ks. Julian Śmietana, proboszcz z Wielopola Skrzyńskiego odczytał akt erekcyjny parafii oraz nominację pierwszego proboszcza, którym został ks. Stanisław Kos.

Uroczystym zwieńczeniem wysiłków parafian z Nawsia przy budowie kościoła było jego poświęcenie, które miało miejsce 14 VI 1992 r. Należy zaznaczyć, że kościół w Nawsiu był poświęcony jako pierwszy w nowej Diecezji Rzeszowskiej, przez bpa Kazimierza Górnego, pierwszego Ordynariusza Rzeszowskiego.

Kościół zbudowany jest na planie krzyża greckiego według projektu inż. Władysława Boczkaja z Rzeszowa. Świątynia jest jednonawowa z boczną kaplicą po prawej stronie. Po przeciwnej stronie kaplicy znajdują się dwie zakrystie. Kościół posiada także przestronny chór. Krzyż w prezbiterium, jak również drzwi wejściowe, chrzcielnica i wiele innych drewnianych elementów jest autorstwa miejscowego artysty rzeźbiarza Władysława Kuta.

 


Przez okres 25 lat istnienia parafia miała pięciu proboszczów: ks. Stanisława Kosa (1983-1994), ks. Marka Kiełbasę (1994-2002), ks. Ryszarda Miśniaka (2002-2009), ks. Marka Marchuta (od 2009 -2016) oraz ks. Jacka Cierpicha (od 2016 roku).


Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Nawsiu została erygowana dnia 6 maja 1983 r. dekretem ks. bpa Jerzego Ablewicza – Ordynariusza Tarnowskiego.

Wieś istnieje od XVII w. Brak jednak danych o początkach. Nazwa Nawsie pojawiła się dopiero w 1772 r. Do czasu utworzenia parafii w Nawsiu w 1983 r. mieszkańcy korzystali z posługi duszpasterskiej kapłanów z Wielopola Skrzyńskiego. W latach 70. XX wieku pojawiły się jednak propozycje utworzenia samodzielnej parafii w Nawsiu i w konsekwencji wybudowanie własnego kościoła parafialnego. Pierwsze kroki ku temu poczyniono w 1972 r., kiedy pod kierunkiem ks. Franciszka Motyki – wikariusza z Wielopola przystąpiono do budowy kaplicy katechetyczno-kultowej.

Dzięki ofiarności nawsian udało się przygotować plac pod budowę kościoła. Dnia 10 VII 1983 r. ks. bp Jerzy Ablewicz poświęcił plac pod budowę kościoła. Budowa dzięki zaradności ks. S. Kosa i zaangażowania parafian szła bardzo dobrze. Dnia 19 V 1986 r. podczas wizyty ks. bpa Władysława Bobowskiego dokonano wmurowania kamienia węgielnego poświęconego przez Jana Pawła II na Błoniach Krakowskich 22 VI 1983 r. Wmurowano także relikwie Ziemi z Katakumb św. Kaliksta w Rzymie. W następnym roku, dnia 27 IX 1987, bp J. Ablewicz ofiarował dla parafii relikwie bł. Karoliny Kózkówny.

Od początku istnienia parafii mieszkanie proboszcza mieściło się w kaplicy. Dopiero w maju 1997 r. ks. Marek Kiełbasa podjął się budowy plebanii w pobliżu kościoła. Budynek ukończono końcem października 1999 r. W 2004 r. wykonano elewację budynku plebanii oraz budynku pomocniczego, wybudowanego w 1998 r.

Wraz z powstaniem parafii podjęto starania o cmentarz. Po ofiarowaniu pola na ten cel oraz wykonaniu badań geologicznych plac pod budowę cmentarza poświęcił dnia 21 X 1984 r. ks. dr Adam Nowak z Tarnowa.