Poniedziałek  03.06.2024
1800.Za konających i dusze w czyśćcu cierpiące (od Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym)
Wtorek  04.06.2024
1800.O bł. Boże w pracy, urodzaje, ochronę od nieszczęść (od mieszkańców Budzisza)
Środa 05.06.2024
1800.+ Adam Cierpich (od Dyrekcji, nauczycieli i pracowników SP im Sybiraków w Nawsiu)
I Czwartek 06.06.2024
1800. O bł. Boże w pracy, urodzaje, ochronę od nieszczęść (od grupy Pawła Gawrona)
I PIĄTEK07.06.2024
1800 + O bł. Boże w pracy, urodzaje, ochronę od nieszczęść (od grupy Józefa Gawron) 
SOBOTA 08.06.2024
800. + Stefania (f) i Franciszek oraz córka Helena
Niedziela X NZ 09.06.2024
730.O bł. Boże w pracy, urodzaje ,ochronne od nieszczęść (od grupy p. Jana Czai)
1030. O bł. Boże w pracy, urodzaje, ochronne od nieszczęść (od   mieszkańców Górki)
1500.Za parafian

do użytku wewnętrznego