1. Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie.  Do kosza przed ołtarzem składamy skarbonki z wielkopostną jałmużną. Msza św. o godz. 1500 w kaplicy cmentarnej.  
  2. Środa w czasie Mszy św. poświęcenie modlitewników i wręczenie dzieciom z kl. III, po katecheza wraz z rodzicami.
  3. III Piątek po Mszy św. nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Przypominam o udziale uczniów kl. VII jako przygotowanie do sakramentu bierzmowania.
  4. Niedziela składka na cele parafialne.
  5. I komunia św. będzie 14.05.2023 o godz.,1030, rocznica 07.05.2023 o godz. 1500.
  6. Bóg zapałać za dar ołtarza od bierzmowanych w  wysokości 1500 zł. będzie przeznaczony na wykonanie Monitoringu na cmentarzu.
  7. Prasa katolicka: Niedziela z artykułami : Zbawiciel ma motyw mówi o nadziei złożonej w Bogu oraz Podziel się …. miłosierdziem, Gość Niedzielny z artykułami: Miłość na trzy sposoby mówi o czynach, słowach i modlitwie oraz Bóg ukryty i smak wiary. Mały Gość Niedzielny j  z wymownym tytułem To, co mam TO CI DAM
  8. Bóg zapłać za troskę o porządek w świątyni /trzem osobom/ i kaplicy cmentarnej. W sobotę proszę panie: Teresa Gawron, Elżbieta Łuszcz, Teresa Śliwa, Halina Sroka.

do użytku wewnętrznego