1. Wielki Post to czas w którym jesteśmy wezwani do pełnienia czynów pokutnych: post, jałmużna i modlitwa. Pamiętajmy o udziale w nabożeństwach pasyjnych (Droga Krzyżowa piątek 1700, Gorzkie Żale niedziela 1400) ograniczeniu czasu rozrywek oraz umartwieniu, ascezie. W kaplicy obok figury Św. Michała Archanioła wystawiona Księgą Abstynencji do której można wpisać postanowienia abstynencji od alkoholu.
  2. Środa nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  3. I Czwartek modlimy się w intencji powołań do kapłaństwa i zakonu. Spowiedź od godz. 1615 (klasy IV, V, VI)
  4. I Piątek od  godz. 1000 odwiedzam chorych, spowiedź godz. od 1600. Droga Krzyżowa godz. 1700 po Msza św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz spotkanie KSM-u.
  5. I Sobota Święto św. Kazimierza Królewicza imieniny ks. Biskupa Seniora  Kazimierza Górnego pierwszego Ordynariusza naszej Diecezji, polecajmy Go P. Bogu w modlitwie. Po Mszy św. nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
  6. II Niedziela Wielkiego Postu, „Dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami” pod hasłem „Z misjonarzami budujemy Kościół”. Po Mszach św. zbiórka do puszek, która będzie przeznaczona na Dzieło Pomocy Misjonarzom „Ad Gentes”. 
  7.  Bóg Zapłać za pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Syrii i Turcji zebrano 1800 zł.,  zostały przekazane do CARITAS.
  8. Bóg Zapłać za  16 wpłat na gaz w tym 4 drugie raty. Proszę o podawanie numeru i która rata.
  9.  Prasa Niedziela  z artykułami: Realny post mówi o czasie pokuty i odnowy ducha oraz Przemoc a nierozerwalność. Gość Niedzielny z artykułami: Jak upominać i nie zgrzeszyć.  mówi o chrześcijańskim napominaniu oraz Dokument przyjaznego rozdziału.
  10. Bóg zapłać za troskę o porządek w świątyni . W sobotę proszę panie: Zofia Świętoń, Zofia Pacia, Szpara Agnieszka, Elżbieta Przdział.

do użytku wewnętrznego