1. Dzisiejsza niedziela Chrztu Pańskiego w liturgii kończy okres Bożego Narodzenia. Zgodnie z polską tradycją kolędy będziemy śpiewać aż do
    2 lutego, to jednak już jutro w liturgii rozpocznie się tzw. okres zwykły.
  2. Niedziela składka na cele parafialne.
  3. Komendant Policji w Ropczycach przypomina osobom starszym
    o zagrożeniach i ostrzega przed wyłudzeniami oszustów. Bliższe informacje tablica ogłoszeń.
  4. Bóg Zapłać za 7 wpłat na gaz.
  5.  Prasa Niedziela  z artykułem Chrzcielne zwyczaje mówi w jak wyglądał chrzest w dawnej Polsce oraz Zapał jak sztuczne ognie .Gość Niedzielny z artykułami: Jak pomóc swojemu organizmowi mówi o wirusie grypy oraz  Przychodzi ksiądz do mieszkania.
  6. Bóg zapłać za troskę o porządek w świątyni. W sobotę proszę panie: Marta Marciniec, Danuta Stasik, Zenona Chmiel, Anna Potwora.
  7. Porządek kolędy:
Poniedziałek  09.01.2023 godz.1400  STRONA POŁUDNIOWA od p. Tadeusza Wójtowicz    do p. Marii i  Janusza Zych
Wtorek  10.01.2023 godz. 1400 KĄT od p. Bronisławy Świerad          do p. Danuta i Józef Stasik
Środa 11.01.2023 godz.1400GÓRKA  REGUŁOWA  od p. Beaty i Cezary  Jaworek   do p. Alfreda i Zbigniewa Kuźniarowicz
Czwartek 12.01.2023 godz.1400    ŚCIEŻKI od  p. Agaty i Adama    Wiśniewskich    do   p.  Krystyny i Andrzeja Koczela
Piątek 13.01.2023 godz.1400  ŚCIEŻKI od  p. Pas Barbary i Romana     do   p.  Marii i Kazimierza Łuszcz
Sobota 14.01.2023 godz. 900  DEBRZA od p. Teresy i Zbigniewa  Śliwa w kierunku     p.  Kościelnego  do p. Organisty

do użytku wewnętrznego