Poniedziałek 02.01.20237:00Za konających i dusze w czyśćcu cierpiące (od Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowy)
Wtorek 03.01.2023  7:00+ Maria Balicka (od brata Adama)
Środa 04.01.20237:00+  Marian Kiebała (od Doroty Łuszcz)
I Czwartek 05.01.2023  7:00+ Maria Balicka (od Mariana Reguła)
 I Piątek 06.01.2023 UROCZYSTOŚĆ OBJAIWENIA PAŃSKIEGO7:30
10:30
15:00
Za parafian    
+ Stefania  (f) i Stanisław Siuśko  
+ Jerzy Bożek (od swatowej   Bronisławy z Wielopola Skrzy.)
 I Sobota 07.01.20237:00+ Maria Balicka w miesiąc po śmierci
Niedziela Święto Chrztu Pańskiego 08.01.2023  7:30
10:30
15:00
+ Maria Balicka (od wnuków: Anny, Mateusza, Daniela i Ewy)
O szczęśliwe rozwiązanie dla Ewy i bł. Boże
Za parafian

do użytku wewnętrznego