1. Od pustego grobu, Drogim Parafianom pragnę przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską, obdarzał błogosławieństwem , zdrowiem na każdą chwilę życia i udzielał wszelkich potrzebnych darów.
 2.  Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy.
 3. Pragnę wyrazić staropolskie Bóg zapałać, wszystkim tym, którzy przyczynili się do pogłębienia naszej wiary przez swoją pracę:
  • panu Marianowi Reguła za posługę w zakrystii  
  • Panom Stanisławowi Nieroda i Marianowi Reguła  za posługę szafarza
  • Panu Organiście za dbanie o  śpiew w liturgii
  • Panom: Damianowi Bykowski, Józefowi Ochał, Michałowi Wawrzynek za śpiew Pasji w Niedzielę Palmową i Wielki Piątek
  • Strażakom za wartę przy grobie, DSM i Służbie Liturgicznej z adorację
  • grupom za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pana Jezusa
  • Paniom za dbanie o czystość bielizny ołtarzowej, obrusów, alb i komży kapłańskich
  • wszystkim tym, dzięki których posłudze mogliśmy przeżywać liturgię
  • wam drodzy Bracia i Siostry za udział w liturgii Triduum Paschalnego, adoracje Pan Jezusa w Ciemnicy i Grobie
 4. Przypominam o zachowanie wszelkich przepisów związanych z epidemią
   Siadamy w ławkach po dwie osoby zachowując odległość ( tam gdzie są karteczki zostają wolne miejsca) . Do naszego kościoła może wejść 39 osób, na zewnątrz będzie włączone nagłośnie i udzielna Komunia św.
 5. Świąteczne wydania: Niedziela Co się stało w chwili śmierci Chrystusa oraz  Życia mała garść, Gość Niedzielny, Wielkie Noce  oraz Ustawa o pogrobowcach.

do użytku wewnętrznego