Poniedziałek 22.03.2021  I7:00  O bł. Boże dla Grzegorza w 18 . urodzin
Wtorek 23.03.2021    17:00  + Katarzyna Pszonka w tydzień po śmierci (od dzieci)
Środa 24.03.2021  17:00  + Edward i Weronika Kliś  
 Czwartek 25.03.202117:00+ Mieczysław Bakota w tydzień po śmierci (od siostry Marii)
Piątek 26.03.2021  17:00+ Tadeusz Gąsior 13 r. śmierci
  Sobota 27.03.2021   8:00Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże oraz zachowanie od nieszczęść
Niedziela PALMOWA 28.03.20217:30
10:30
15:00
+ Maria Traciak 28 r. śmierci  
Za parafian
+ Eleonora Kiebała w 21 r. śmierci  

do użytku wewnętrznego