1. Poniedziałek Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
 2. Wtorek WSP św. Leona Wielkiego.
 3. Środa WSP św. Marcina z Tours, Święto Odzyskania Niepodległości. Msze św. o godz. 730 i godz. 1030 w intencji Ojczyzny.
 4. Czwartek WSP św. Jozafata  Kuncewicza.
 5. Piątek WSP św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna.
 6. Sobota godz. 1700 zebranie Rady Parafialnej.
 7. Niedziela składka na cele parafialne.
 8. Sołtys Nawsia będzie zbierał w Domu Ludowym IV ratę podatku i opłatę śmieciową od 12 do 16 listopada w godz.  900– 1400.
 9. Pamiętajmy   o maseczkach w świątyni i zachowaniu bezpiecznej odległości. Dostosujmy się do wymagań władz państwowych zaostrzających reżim sanitarny. Biskup Rzeszowski udzielił wszystkim wiernym dyspensy od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dyspensa obowiązuje do odwołania.
 10. Kalendarz Rolnika na 2021 można nabyć w zakrystii w cencie 20 zł.
 11. Pragnę przypomnieć o segregacji śmieci na cmentarzu do boksów wrzucamy tylko zielone: trawy, chwasty, gałęzie a szkło, znicze, sztuczne kwiaty do kontenera. Serdecznie proszę  o zabieranie śmieci.  
 12. Prasa katolicka : Niedziela z artykułem Kościół wobec kryzysu  mówi o obecnej sytuacji ; Gość Niedzielny z artykułem Niewygodne pytania   mówi o rozumieniu wolności.
 13. Bóg zapłać paniom za solidne   dbanie o świątynię i wygrabienie liści .  W obecnym tygodniu proszę panie: Maria Gawron, Agnieszka Komorowska, Halina Jajko, Dorota Lasek.

do użytku wewnętrznego