1. Przeżywamy Niedziele Misyjną, czas modlitwy oraz troski o misjonarzy i dzieło ewangelizacji. Składka przeznaczona na misje.
 2. Nabożeństwa różańcowe  po Mszy św. o godz. 1700 , sobota po Mszy św. godz. 800, w niedzielę godz. 1500 po Msza  św.
 3. Wtorek WSP św. Jana Kantego.
 4. Środa po nabożeństwie katecheza dla kandydatów do bierzmowania z klasy VIII.
 5. Czwartek WSP św. Jana Pawła II.
 6. Piątek po nabożeństwie spotkanie KSM-u.
 7. Niedziela rocznica poświęcenia kościoła. Składka z tego dnia na cele parafialne.
 8. Bóg zapłać za dwie wpłaty na schody-cmentarza.
 9. Bóg zapłać za ofiary na dzieło Nowego Tysiąclecia zebrano 473 zł.
 10. Zbliża się miesiąc  listopad- miesiąc pamięci o zmarłych. Zadbajmy o porządek na grobach naszych bliskich . Proszę o segregacje śmieci (oddzielanie zielonych od plastików) i zabieranie.   Pamiętajmy o zmarłych w modlitwie. Kartki wypominkowe znajdują na stoliku z gazetami.
 11. Pamiętajmy   o maseczkach w świątyni i zachowaniu bezpiecznej odległości. Dostosujmy się do wymagań władz państwowych zaostrzających reżim sanitarny.
 12. Kalendarz Rolnika na 2021 można nabyć w zakrystii w cencie 20 zł.
 13. Prasa katolicka : Niedziela z artykułem Jan Paweł II wyprzedził czas  przypomina osobę św. Jana Pawła II ; Gość Niedzielny z artykułem Smaki wiary w Afryce  o głoszeniu ewangelii.
 14. Bóg zapłać  paniom i panu   za dbanie o świątynię. W obecnym tygodniu proszę panie: Danuta Strzępek, Danuta Szkotnicka, Alicja Bakota oraz pana Andrzeja Misiora.

do użytku wewnętrznego