Poniedziałek06.07.20207:00  
18:00 GLINIK  
Za konających i dusze w czyśćcu      cierpiące (od Apostolstwa Pomocy      Duszom Czyścowym)
O bł. Boże dla młodzież  przystępującej do sakramentu  Bierzmowania
Wtorek 07.07.2020  7:00  + Maria Mucha (od Marii i Antoniego Zych)
Środa 08.07.2020  18:00  Dziękczynna w 25 r. sakramentu małżeństwa z prośbą o bł. Boże
  Czwartek 09.07.2020  7:00    Podziękowanie za łaski w urodziny Stanisława
 Piątek 10.07.2020  18:00+ Maria Mucha (od sąsiadów Sroków)
 Sobota 11.07.20208:00  Za parafian
Niedziela XVNZ 12.07.20207:30
10:30
15:00  
O szczęśliwe zbiory, zachowanie od klęski epidemii (od mieszkańców Górki)
+ Edward Ziajor 2 r. śmierci
O bł. Boże dla p. Jana Wrony i jego rodziny

Ks. Proboszcz  poza parafią za  + Marię Mucha od

  • Wspólnoty Sióstr w Wysokiej Strzyżowskiej 05.07 2020
  • Elżbiety i Stefana Filipek z Ropczyc z rodziną 06.07.2020
  • Zofii i Wiesława  Bykowskich z rodziną  07.07.2020
  • Natalii Brzoza z rodziną  08.07.2020
  • Bronisławy Jajko z rodziną 09.07.2020
  • sąsiada Mariana 10.07.2020
  • Bożeny i Marian Mucha 11.07.2020
  • sąsiadów  Śliwów 12.07.2020
  • Bożeny i Janusza Dziedzic  13.07.2020