Poniedziałek 13.01.2020     7:00     Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla rodziny  
Wtorek 14.01.2020     7:00     +  Teresa i Piotr  Rzeźnikiewicz i syn Eugeniusz
Środa 15.01.2020     7:00     + Bronisława (f) Pszonka
 Czwartek 16.01.2020     17:00     O bł. Boże dla Ojczyzny , parafii, rodzina za przyczyną św. Andrzeja Boboli od róży św. Andrzeja  
  III Piątek 17.01.2020   17:00     +  Teresa Wójtowicz 2 r. śmierci  
  Sobota 18.01.2020   8:00   + Aleksander Grodzki 12 r. śmierci, Stefania  (f), syn Stanisław i wnuk Janusz
Niedziela 19.01.2020 7:30
10:30
15:00  
   Za parafian
  + Stanisław  Jajko 1r. śmierci
  +  Zofia Pas 3 r. śmierci